FAQ - Frågor och svar om

 


Vi har stora problem med att epost från våra viktiga affärskontakter i Kina och  Ryssland inte kommer fram till våra e-postadresser hos Vebbhotellet? Vad kan det bero på?

E-post från Kina och Ryssland är i stort sett alltid skräpmail och vi spärrar därför automatiskt all e-post från dessa länder. Har du behov av att kommunicera med företag eller privatpersoner i dessa länder föreslår vi att du använder s k faxmaskin eller den vanliga postgången. Allternativt kan det ibland även fungera med s k Hotmail- eller Gmailadresser, vilket är epostkonton du kan skaffa gratis via Microsoft respektive Google. Dessa företag har inte lika hårt spamskydd för e-post från Ryssland och Kina som vi på Vebbhotellet har.


Vi har helt plötsligt fått problem med att vi inte kan skicka e-post från något av våra mailkonton hos Vebbhotellet. Varför?

Den frågan ska ni inte ställa till oss utan till alla idiotiska uppkopplingsoperatörer som har stängt port 25 för utgående mailtrafik. Vi blir ständigt nerringda av kunder som tror att vi gjort någon ändring. Så ring den du har din internetuppkoppling hos, t ex Telia, Glocalnet, Telenor eller Jacket och fråga vilken inställning du ska ange som SMTP-server. Vi har i och för sig numera öppnat upp port 2525 för utgående trafik så det går att skicka mail från oss ifall man ändrar till port 2525, men denna information är endast tillgänglig för de av våra kunder som använder Proffspaketet.


När någon skickar mail till mig kommer det aldrig fram direkt utan det dröjer ofta mellan 30 och 60 minuter innan det kommer fram. Vad kan det bero på?

Det beror på att vi använder s k "Greylisting" som ett extra spamskydd, vilket innebär att vår server svarar att den är upptagen när ett mail kommer, men mailet tas emot av den Spamcentral i Danmark som vi anlitar för spamkontroll. Där kollas manuellt vad mailet innehåller och om spamkontrollanten betraktar det som ett seriöst mail skickas det vidare till din inbox, i annat fall raderas meddelandet. Så "fördröjningen" beror enbart på att vi inte vill släppa igenom oseriösa meddelanden till våra kunder! Otaliga kunder har genom åren gett oss positiva signaler för att vi besparar deras mailboxar onödiga meddelanden genom detta system!